Tag Archives: floriana

Malta Carnival 2013 Programme + Results – Il-Programm tal-Karnival ta’ Malta 2013 bir-Rizultati

Want to become an Internet Superstar on Youtube? Click Here!

Malta Network Resources will be updating with photos from the carnival! — Keep checking this page/site for updates including the results when they will be issued.
Bad news.. :(( :(( The Carnival defile’ in Valletta this Sunday was cancelled this afternoon because of bad weather.

 

Click on ‘Malta Carnival’ on the SIDEBAR on the left to find photos and videos from previous years.

If you use facebook, “Like” us on Facebook or even join our carnival facebook group.
Malta Carnival 2013 programme – Programm tal- Karnival ta’ Malta 2013
8-12 February

IL-GIMGHA
1800: Kompetizzjoni ta’ zfin u sfilata fl-arena fug il-Fosos tal-Furjana. (Biljetti ghall-istand tal-ispettaturi: €8)
1800: Sfilata tul Triq ir-Repubblika minn Misrah l-Assedju ghall-arena tal-Karnival, bil-partecipazzjoni tal-banda u l-maskri grotteski.

IS-SIBT
0930-1130: Programm ta’ zfin tat-tfal u sfilata fl-arena fug il-Fosos tal-Furjana. (Biljetti ghall-istand tal-ispettaturi: €5)
1130: Sfilata minn Putirjal ghal Triq ir-Repubblika u Trig San 6wann, bil-partecipazzjoni tal-Karru tar-Re tal-Karnival, gruppi allegruzi, maskaruni izolati u baned.
1330: Parata bil-banda u l-maskaruni tul Trig ir-Repubblika sal-Fosos tal-Furjana.
1400: Kompetizzjoni taz-zfin fl-arena fug il-Fosos tal-Furjana, segwita minn sfilata bil-partecipazzjoni tal­karrijiet trijonfali, maskri grotteski u banda. (Biljetti ghall­istand tal-ispettaturi:E12)
1800: Carnival by Night bi sfilata fit-toroq tal-Belt bil-partecipazzjoni tal-karru tar-Re tal-Karnival, karrijiet trijonfali u karrijiet tal-kumpaniji, maskaruni izolati u attivitajiet ohra.
IL-HADD
1200: Parata bil-banda u l-maskaruni tul Triq ir-Repubblika sal-Fosos tal-Furjana.
1330-1730: Spettaklu grandjui fl-arena tal-Karnival fug il-Fosos tal-Furjana. (Biljetti ghall-istand tal-ispettaturi €15)
THASSRET: 1430: Sfilata grandjuza bil-karrijiet li tghaddi minn Misrah Kastilja,Triq il-Merkanti ghal Triq San Gwann, Triq ir-Repubblika ghall-Fosos tal-Furjana.
IT-TNEJN
1030-1300: Parata Karnivaleska bil-partecipazzjoni ta’ baned, gruppi tat-tfal u maskaruni izolati fit-toroq tal-Belt Valletta, segwita biz-zfin.
1500-2030: Kompetizzjoni ta’ zfin u sfilata bil­-partecipazzjoni tal-karrijiet trijonfali u tal-kumpaniji fl-arena fuq il-Fosos tal-Furjana. (Biljetti ghall-istand tal­-ispettaturi: €10)
IT-TLIETA
1030-1300: Parata Karnivaleska bil-partecipazzjoni ta’baned, gruppi taz-zfin tat-tfal u maskaruni izolati fit-toroq tal-Belt Valletta, segwita minn esibizzjoni taz-zfin.
1800: Grand Finale ft Triq Sant’Anna, il-Furjana bil-partecipazzjoni tal-karrijiet trijonfali u l-karrijiet/ karrella tal-kumpaniji kif
ukoll tal-membri tat-­timijiet rispettivi.
FRIDAY
1800-2000: Carnival dancing competitions at the Carnival Arena, Granaries, Floriana, followed by the entrance of a defile. (Seating Stand Tickets: €8)
1800: Carnival defile along Republic Street, Valletta from Great Siege Square to the Carnival Arena in Floriana with the participation of a carnival band and grotesque masks.
SATURDAY
0930-1130: Carnival dances programme and defile at the Carnival Arena at the Granaries, Floriana. (Seating Stand Tickets: €5)
1130: Defile from Valletta City Gate that will proceed along Republic Street and St John’s Street with the participation of the King Carnival float, merriment groups, isolated masks and bands.
1330: Band and grotesque masks parade along Republic Street to the Granaries, Floriana.
1400: Carnival dancing competitions at the Carnival Arena, Granaries, Floriana, followed by the entrance of a defile consisting of triumphal floats, grotesque masks and bands. (Seating Stand Tickets: €12).
1800: Carnival by night defile in Valletta with the participation of the King Carnival Float, triumphal and company floats, isolated masks and other activities.
SUNDAY
1200: Band and grotesque masks parade along Republic Street to the Granaries, Floriana.
1330-1730: Grand Carnival Show at the Carnival Arena, The Granaries, Floriana. (Seating Stand Tickets: €15)
1430: Grand defile in Valletta that will pass through Castille Place, Merchant Street to St John’s Street, Republic Street to the Granaries Floriana.
MONDAY
1030-1300: Carnival Parade with band participation, children’s dancing groups and isolated masks in Valletta followed by a dance parade.
1500-2030: Carnival dancing competitions at the Carnival Arena, Granaries, Floriana, followed by the entrance of a defile consisting of triumphal and company floats. (Seating Stand Tickets: €10)

TUESDAY
1030-1300: Carnival parade with band participation, children’s dancing groups and isolated masks in Valletta followed by a dance parade.
CANCELLED 1800: Grand Finale in St Anne’s Street, Floriana with the participation of triumphal and company floats together with their respective company members.

The Carnival results for 2013, issued by the Malta Council for Culture and the Arts this afternoon are as follows:
Contest No 1 – Triumphal Floats – Category “A”
First Prize: “Rajtek u mpressjonajtni, b’żewġ irjus, kif skantajtni” – Antoine Grech and Lorry Borg with Bronk Productions
Second Prize: “Bluha u Allegrija mal-Familja tal-Fantasija” – Norman Hill – Ċiċċo Company
Third Prize: “Brits” – Putullu Carnival Company
Contest No 2 – Triumphal Floats – Category “B”
First Prize: “Maġija u stregonerija ġo dinja tal-fantasija” – Domenic Mangion – Leslie Carnival Company
Second Prize: “Spectacular, Spectacular” – Raymond and Sandro Zerafa – Toto Team
Third Prize: “Ebenezer” – Ronnie and Silvio Zerafa
Contest No 3 – Triumphal Floats – Category “C”
First Prize: “Ġejna mill-films tal-Fantasija, għal ġol-pjazza b’Allegrija” – Redeemer Casha and Joseph Mizzi – Bronk Productions
Second Prize: “Il-Ħajja Prezzjuża u l-Mewt Diżastruża” – Paul Chircop and Charlie Curmi
Third Prize: “Deċeduti” – Tonio Scerri, Sandro Spiteri and The Brothers Carnival Group
Contest No 4 – Grotesque Masks
First Prize: “Mill-logħob sibnikom u maskeruni għamilnikom” – Emanuel Zarb and Christian Ciappara – Smartlight System Carnival Group
Second Prize: “Mat-tfal l-aktar magħrufin u fil-Karnival ferħanin” – Christian and Isaac Scerri
Contest No 6 – Dance – Companies (Children) Category “C”
First Prize: “Kemm Terturi ħadt ġo fija biex ilħaqt il-Mija” – Wendy Vella on behalf of the Żejtun Carnival Troupe
“Nifirħu u nilagħbu ma’ dawn il-ġuggarelli ħelwin” – Anton Aquilina & Friends
Third Prize: “It-tnejn iriduni iżda mill-baħar mhux se jieħduni” – Josepha Scicluna and the Cutie Cute Dancers
Contest No 6 – Kostum – Companies (Children) Category “C”
First Prize: “Nifirħu u nilagħbu ma’ dawn il-ġuggarelli ħelwin” – Anton Aquilina & Friends
Second Prize: “Kemm Terturi ħadt ġo fija biex ilħaqt il-Mija” – Wendy Vella on behalf of the Żejtun Carnival Troupe
Third Prize: “It-tnejn iriduni iżda mill-baħar mhux se jieħduni” – Josepha Scicluna and the Cutie Cute Dancers
Contest No 7 – Dance – Companies Category “B”
First Prize: “Mitologija” – Joseph Abela & Friends, on behalf of the Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata Ħal Tarxien
Second Prize: “The Greek Gods” – Stephen and Jonathan Bondin
Third Prize: “Sugar Gaga” – Brian Bonnici and the Mystic Dancers
Contest No 7 – Kostum – Companies Category “B”
First Prize: “Mitologija” – Joseph Abela & Friends, on behalf of the Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata Ħal Tarxien
Second Prize: “Sugar Gaga” – Brian Bonnici and the Mystic Dancers
Third Prize: “Niżfnu f’dan il-mument mal-mużika tal-passat u l-preżent ” – Christopher Aquilina and Jean Pierre Chircop
Contest No 8 – Dance – Companies Category “A”
First Prize: “Għall-Karnival ta’ Malta ġejjin b’għajnejna miġbudin” – Pawlu Curmi and Christopher Caruana
Second Prize: “Invasion” – Charlie Briffa , Carlo Olivari D’Emanuele together with Tal-Banda Carnival Troupe
Third Prize: “Mir-Razzett ħriġnihom u kostumi tradizzjonali libbisnihom” – Alfred and Josef Baldacchino
Contest No 8 – Kostum – Companies Category “A”
First Prize: “Invasion” – Charlie Briffa , Carlo Olivari D’Emanuele together with Tal-Banda Carnival Troupe
Second Prize: “Għall-Karnival ta’ Malta ġejjin b’għajnejna miġbudin” – Pawlu Curmi and Christopher Caruana
Third Prize: “Il-Kultura libsitna u l-mużika żeffnitna” – Raymond Mallia – Titti Carnival Company
Contest No 8 – Karru – Companies Category “A”
First Prize: “Invasion” – Charlie Briffa , Carlo Olivari D’Emanuele together with Tal-Banda Carnival Troupe
Second Prize: “Mir-Razzett ħriġnihom u kostumi tradizzjonali libbisnihom” – Alfred and Josef Baldacchino
Third Prize: “Għall-Karnival ta’ Malta ġejjin b’għajnejna miġbudin” – Pawlu Curmi and Christopher Caruana
Contest Winners
1. Company – Section “A” – “Invasion” – Charlie Briffa , Carlo Olivari D’Emanuele together with Tal-Banda Carnival Troupe
2. Company – Section “B” – “Mitologija” – Joseph Abela & Friends, on behalf of Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata Ħal Tarxien
3. Children’s Company – Section “C” – “Nifirħu u nilagħbu ma’ dawn il-ġuggarelli ħelwin” – Anton Aquilina & Friends
4. Triumphal Float – Section “A” – “Rajtek u mpressjonajtni, b’żewġ irjus, kif skantajtni” – Antoine Grech and Lorry Borg with Bronk Productions
5. Triumphal Float – Section “B” – “Maġija u stregonerija ġo dinja tal-fantasija” – Domenic Mangion – Leslie Carnival Company
6. Triumphal Float Section “C” -“Ġejna mill-films tal-Fantasija, għal ġol-pjazza b’Allegrija” – Redeemer Casha and Joseph Mizzi – Bronk Productions
7. Grotesque Masks – “Mill-logħob sibnikom u maskeruni għamilnikom” – Emanuel Zarb and Christian Ciappara – Smartlight System Carnival Group

Gozo Carnival Results 2013

Malta Carnival 2011 Programme, Photos & Results

Want to become an Internet Superstar on Youtube? Click Here!

I will be updating with even more photos from the carnival! — Keep checking this page for updates including the results when they will be issued.
Results have just been issued – see below. Congratulations to all the winners! There were some great entries this year..

Photos from Friday have been uploaded.. more from Friday, Saturday and Sunday to follow soon! So keep checking this page again..

Photogallery Slideshow for Malta Carnival 2011:

Click on ‘Malta Carnival 2010’ on the SIDEBAR on the left to find last year’s photo gallery or just Click HERE to view the photo gallery for 2010.

If you use facebook, “Like” us on Facebook or even join our carnival facebook group.

The following is the Programme for Malta Carnival 2011 – Karnival ta’ Malta.

 

Malta Carnival 2011 programme – Programm tal- Karnival ta’ Malta 2011
Valletta – Floriana 4-8 Ta’ Marzu

Friday 4
6-9pm Dance Competition, near the Triton Fountain and Carnival Parade in the main streets of Valletta (seating tickets at 5 euros)

Saturday 5
4-8pm Carnival Parade, in Valletta, with the participation of King Carnival, Maskeruni, Marching Bands, Triumphal Floats and Dance Company Floats.

5-9pm Dance Competition & Carnival Parade, including Dance Company Floats and Triumphal Floats. Near the Triton Fountain (seating at 12 euros).

Sunday 6
2pm-5.30pm Grand Carnival Spectacle, near the Triton Fountain. Taking part are King Carnival, Grotesque Masks, Triumphal Floats, Marching Bands, Dance Company Floats and Dance Companies Floats (seating tickets at 15 euros).

12.30pm-8.30pm Grand Carnival Parade in Valletta and Saint Anne Street (Floriana), taking part are King Carnival, Marching Bands, Grotesque Masks, Dance Company Floats and Triumphal Floats.

Monday 7
3pm onwards Carnival Parade through Valletta streets. Taking part are King Carnival, Triumphal Floats, Grotesque Masks and Dance Company Floats.

4pm-7.30pm Dance Competition and Carnival Parade near Triton Fountain (seats at 5 euros).

Tuesday 8
5.30pm-10pm Grand Finale in St Anne Street Floriana. Taking part are Triumphal Floats and Dance Company Floats.

Outside of Valletta/Floriana:
On Sunday, at around 10.15am, Artemocion Malta will be performing a Burlesque/Cabaret Carnival show in Zabbar ( Near Zabbar Bus terminus ) and around 11am they will be in M’Xlokk. At around 3.30pm they will be performing at Splash & Fun Bahar ic-Caghaq.

Below – the smallest Karru ever?
[singlepic id=906 w=320 h=240 float=none]

The Carnival results for 2011 have been issued and can be found below:

RIZULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET TAL-KARNIVAL TA’ MALTA 2011

Il-Kunsill Malti ghall-Kultura u Arti, jhabbar  ir-rizultati li jidhru hawn taht.

Il-Kunsill Malti ghall-Kultura u Arti jirringrazzja lill-partecipanti kollha, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, Kunsill Lokali tal-Belt Valletta u l-Floriana, lill-membri tal-gurija u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena.   Il-Kunsill ihabbar li l-Karnival ta’ Malta 2012 se jigi ccellebrat bejn il-Gimgha 17 u t-Tlieta 21 ta’ Frar, 2012

Ir-rizultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1-  Karrijiet Trijonfali –  Kategorija “A”

L-Ewwel Premju “Fittixtek u rajtek u minn gon-nar salvajtek” – Norman Hill

It-Tieni Premju         “Cabaret”- Ronnie Spiteri u Silvio Zerafa

It-Tielet Premju        “Capo Circus” – Oscar Curmi

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju     “Kilt u ffangajt u fuq il-borma spiċċajt”- Charlie Briffa u Gordon Mallia

It-Tieni Premju        “Mill-Greċja ħarġet il-Mitoloġija u Zeus mexxa l-melodija” -Shaun Curmi

It-Tielet Premju     “Bid-dar vjaġġajt biex xewqti qtajt” – Etienne u Rayvin Galea

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju       “Lejl u nhar fassalnieh u nofs leħja  ħallejnieh”- Raymond Zerafa u Glen Ciappara

It-Tieni Premju     “ Lil Mary Poppins kullħadd irid għax mill-basket toħroġ li trid.”- Constantino Gouder u Leli Sammut

It-Tielet Premju “Fantasija tal-helu iffurmajna, u kif iffangajna.” – Tonio Scerri

KONKORS Nru 4 – Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju   “Festi nfernali” – George Farrugia u Manwel Zarb

It-Tieni Premju     “Qalb il-kotba tfittxuna u fiċ-Ċinema ssegwuwna” – Christian u Godwin Scerri

It-Tielet Premju        “Tradizzjoni Maltija, fil-Karnival allegrija” – Philip Grima u Johann Cini
KONKORS Nru 5- Kumpaniji bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”-

Kostum

L-Ewwel Premju   “Evviva lill-kulħadd u ixrob bil-qies u tisker qatt” -Brian Bonnici mal-Cutie Cute Dancers

It-Tieni Premju     “It-tnejn maghrufin ghall-Ispettaklu u z-zfin.” – Paul Chircop u Carmel Spiteri

It-Tielet Premju    “Qbaddnihom u arrestajnihom u gol-gagga tfajnihom” – Jackie u Doris Armeni

Karru

L-Ewwel Premju   “Evviva lill-kulħadd u ixrob bil-qies u tisker qatt” -Brian Bonnici mal-Cutie Cute Dancers

It-Tieni Premju     “ It-tnejn maghrufin għall-Ispettaklu u z-zfin.” – Paul Chircop u Carmel Spiteri

It-Tielet Premju    “Qbaddnihom u arrestajnihom u gol-gagga tfajnihom” – Jackie u Doris Armeni

Zifna u Allegrija

L-Ewwel Premju   “Evviva lill-kulhadd u ixrob bil-qies u tisker qatt” -Brian Bonnici mal-Cutie Cute Dancers

It-Tieni Premju     “ It-tnejn maghrufin ghall-Ispettaklu u z-zfin.” – Paul Chircop u Carmel Spiteri

It-Tielet Premju    “Qbaddnihom u arrestajnihom u gol-gagga tfajnihom” – Jackie u Doris Armeni

 

KONKORS Nru 6 – Kumpanija bil- Kostum  – Kategorija “B”

Kostum

L-Ewwel Premju       “Revolution”- Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele – Tal-Banda Carnival Troupe

It-Tieni Premju   “Mill-mazz tal-karti inqlajt u għall-briju u z-zfin intfajt”- Stephen Bondin

It-Tielet Premju “Alice in Wonderland” – Chris Aquilina u Jean Pierre Chircop

Zifna u Allegrija

L-Ewwel Premju       “Revolution”- Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele – Tal-Banda Carnival Troupe

It-Tieni Premju         “Strada Stretta” – Cedrick Chircop

It-Tielet Premju   “Mill-mazz tal-karti inqlajt u ghall-briju u z-zfin intfajt”-Stephen Bondin

KONKORS Nru 7 – Kumpanija Koppji bil-Kostum Kategorija  “A”

Kostum

L-Ewwel Premju     “Indiens Rouge” – Joseph Abela & friends.

It-Tieni Premju     “Mid-Duhhan tal-lampa, ħarget l-Eleganza.” – Paul Curmi  u Christopher Caruana

It-Tielet Premju       “Bil-Kultura u n-Natura minn Thailand gabuna” – Alfred u Josef Baldacchino

Karru

L-Ewwel Premju “Bil-Kultura u n-Natura minn Thailand gabuna” – Alfred u Josef Baldacchino

It-Tieni Premju “Mid-Duhhan tal-lampa, ħarget l-Eleganza.” – Paul Curmi  u Christopher Caruana

It-Tielet Premju “Indiens Rouge” – Joseph Abela & friends

Zifna u Allegrija

L-Ewwel Premju     “Indiens Rouge” – Joseph Abela & friends

It-Tieni Premju     “Mid-Duhhan tal-lampa, ħarget l-Eleganza.” – Paul Curmi  u Christopher Caruana

It-Tielet Premju       “Bil-Kultura u n-Natura minn Thailand gabuna” – Alfred u Josef Baldacchino
Rebbieha tal-Konkorsi

Konkors Nru 1 “Fittixtek u rajtek u minn gon-nar salvajtek” – Norman Hill

Konkors Nru 2 “Kilt u ffangajt u fuq il-borma spiccajt”- Charlie Briffa u Gordon Mallia

Konkors Nru 3  “ Lejl u nhar fassalnieh u nofs lehja  hallejnieh”- Raymond Zerafa u Glen Ciappara

Konkors Nru 4  “Festi nfernali” – George Farrugia u Manwel Zarb

Konkors Nru 5  “Evviva lill-kulhadd u ixrob bil-qies u tisker qatt” – Brian Bonnici mal-Cutie Cute Dancers

Konkors Nru 6 “Revolution”- Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele – Tal-Banda Carnival Troupe

Konkors Nru 7 “Indiens Rouge” – Joseph Abela & friends

Il-Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti se jaghti rikonoxximent specjali lil Raymond Zerafa u Glen Ciappara ghall-livell gholi li ntlahaq bil-karru fil-Konkors Nru 3 – Karru Trijonfali Sezzjoni C.