Karnival ta’ Malta – Carnival 2008 activities UPDATE

Spread the love

UPDATE:
page was restored.

This is the main article for my Carnival 2008 updates..

(click on the picture for a larger image..)

Carnival 2008 Photo Gallery — more photos coming soon..

 

Click here for the Carnival 2006 article with photos/videos
Click here for the article on Carnival 2007, with the latest new photos etc!!

CARNIVAL 2007 Photo Galleries

Various Malta Carnival videoclips can be viewed by clicking here.

This year’s carnival was held from FRIDAY 1st TO TUESDAY 5th FEBRUARY.

Remember to click on READ MORE for more information, photos, videos, official poster, results etc!

Various Malta Carnival videoclips can be viewed by clicking here.

This year’s carnival was held from FRIDAY 1st TO TUESDAY 5th FEBRUARY.

Remember to click on READ MORE for more information, photos, videos, official poster, results etc!

 

The official national programme of activities follows:
MALTA CARNIVAL 2008
FRIDAY 1st TO TUESDAY 5th FEBRUARY, 2008

Friday 1st February, 2008

18.00 hrs Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular defile with the participation of the King Carnival Float , Grotesque bands, and Grotesque Masks.

( Enclosure Tickets 3.50 (Lm 1.50))

Saturday 2nd February, 2008

09.30 hrs Children s Carnival at Freedom Square, Valletta. A programme of children dances, floats defile and merriment along Republic Street, Valletta including the entrance of floats at Freedom Square
(Enclosure Tickets 4.50 (Lm 1.94))

17.30 hrs Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular gran defile with the participation of the King Carnival Float, Triumphal and Company Floats along Merchant Street, St. John s Street, and Republic Street followed by the entrance of the defile at Freedom Square

( Enclosure Tickets 7.00 ( Lm 3.00))

Sunday 3rd February, 2008

14.00 hrs Selection of the Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular gran defile with the participation of the King Carnival Float,Triumphal and Company Floats, bands and Grottesque Masks along Merchant Street, St. John s Street, and Republic Street followed by the entrance of the defile at Freedom Square

( Enclosure Tickets 8.00 ( Lm 3.44))

Monday 4th February, 2008

17.30 hrs Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular defile with the participation of the King Carnival Float , Grotesque bands, Company Floats and Grotesque Masks

( Enclosure Tickets 3.50 (Lm 1.50))

Tuesday 5th Febrary, 2008

16.00 hrs Gran Defile Show at Freedom Square, Valletta including the participation of the King Carnival Float, Triumphal and Company Floats, along Merchant Street, St. John s Street, and Republic Street followed by the entrance of the defile at Freedom Square

( Enclosure Tickets 3.50 (Lm 1.50))

18.30 hrs Gran Finale at St. Anne s Street, Floriana

Booking tickets information may be obtained via email noelsammut AT maltaculture.com

RIZULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET

TAL-KARNIVAL TA’ MALTA 2008

Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor fi hdan il-Ministeru ghat-Turizmu u l-Kultura, t?abbar ir-ri?ultati li jidhru hawn ta?t.

Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor tirringrazzja lill-parte?ipanti kollha, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, lill-membri tal-gurija u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena. Il-Kummissjoni thabbar li l-Karnival ta Malta 2009 se jigi ccellebrat bejn il-Gimgha 20 u t-Tlieta 24 ta Frar, 2009

Ir-rizultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1a- Marci Grotteski (Baned) Hoss u Selezjoni Muzikali

L-Ewwel Premju Tal-Ba?ar, ta l-ajru, meta taqbdu ssajru So?jeta Filarmonika La Vittorja , Mellie?a

It-Tieni Premju Messikani kkuluriti, g?al kull briju akkaniti G?aqda Mu?ikali San Gaetano, ?amrun.

KONKORS Nru 1b- Marci Grotteski (Baned) Kostum u Allegrija

L-Ewwel Premju Tal-Ba?ar, ta l-ajru, meta taqbdu ssajru So?jeta Filarmonika La Vittorja , Mellie?a

It-Tieni Premju Messikani kkuluriti, g?al kull briju akkaniti G?aqda Mu?ikali San Gaetano, ?amrun.

Il-Kummissjoni nnuttat li s-Socjeta Filarmonika La Vittorja tal-Mellieha fid-defile ta nhar it-Tnejn 4 ta Frar naqset li tiehu sehem bil-grupp ta l-allegrija u ghal dan qed timponi multa ta 120

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “A”

L-Ewwel Premju ?ama ?ama g?all-?dejja, xortik ?alli f idejha Charlie Briffa u Carlo

Olivari Demanuele minn San Gwann

It-Tieni Premju Kilna, xrobna, iddivertejna u ara kemm g?olejna Silvio Zerafa minn Hal Qormi u Keith Farrugia mill-belt Valletta.

It-Tielet Premju Darwa mad-dinja vvja?ajt u tlett pajji?i ammirajt – Shaun u John Curmi mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju Fantasija Orjentali fil-belt kapitali – Ronnie Borg minn ?al Qormi g?al Bronk Productions.

It-Tieni Premju Nipprote?u l-ambjent minn skart, d?a?en u ?ejt – Charlie u Paul

Curmi mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju L-assistent ittradieni u l-k?ina ?adieli – Raymond u Rodrick Zerafa

minn Hal Qormi.

KONKORS Nru 4 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju Laghabnihom u nfaqnihom, fiz-zmien tal-bluha gawdejnihom – Charlie Briffa u Carlos Gauci mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Fil-loghba rebbieha ghall-glied gellieda – Elton Xuereb mill-Marsa.

It-Tielet Premju Item 18 Ghall-ikel maghrufin u tad-dinja rebbihin – Etienne Galea u

(zewg rebbieha) Massimo D Agostino mill-Floriana.

Item 20 Mill-fantasija tlaqt u ghall-Karnival wasalt – Jesmond Goodlip

u Alex Caruana mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 5 – Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju Mat-torri iddendilna u bil-zelu xalata ghamilna – Sandro Spiteri mill-

Hamrun.

It-Tieni Premju Gawdu u tpaxxu bil-folklor Malti – Constatino u Nicholas Goulder mill-

Belt Valletta.

It-Tielet Premju B darna ?ejna f darkom u fil-pjazza zfinna mag?kom – Philip Grima

mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 6 – Kumpaniji bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”

Konkors 6a. KOSTUM

L-Ewwel Premju Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Iggilidna u sparajna, fil-Karnival spettaklu tajna – Jackie u Doris Armeni,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju B Argument bdejna u bit-te spiccajna – Costantino Gouder u Emm.

Sammut, mill-Belt Valletta.

Konkors 6b. KARRU

L-Ewwel Premju Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Iggilidna u sparajna, fil-Karnival spettaklu tajna – Jackie u Doris Armeni,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju B Argument bdejna u bit-te spiccajna – Costantino Gouder u Emm.

Sammut, mill-Belt Valletta.

Konkors 6c. ZIFNA

L-Ewwel Premju Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri,

mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Iggilidna u sparajna, fil-Karnival spettaklu tajna – Jackie u Doris Armeni,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju B Argument bdejna u bit-te spiccajna – Costantino Gouder u Emm.

Sammut, mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 7 – Kumpanija bil- Kostum – Kategorija “B”

Konkors 7a. KOSTUM

L-Ewwel Premju Abba u Queen alive – Joseph Abela, f isem l-Ghaqda kultura u armar,

Marija Annunzjata, minn Hal-Tarxien.

It-Tieni Premju L-erba elementi, b annimali differenti – Stephen u Jonathan Bondin, mill-

Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghaz-zfin iltqajna u ara kif spiccajna – Jason Busuttil u Emm. Pace, minn

?al Qormi.
Konkors 7b. ZIFNA

L-Ewwel Premju Abba u Queen alive – Joseph Abela, f isem l-Ghaqda kultura u armar,

Marija Annunzjata, minn Hal-Tarxien.

It-Tieni Premju Laghabna u skurjajna, zfinna u allegrajna – Anton Caruana u Sharon Curmi,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghaz-zfin iltqajna u ara kif spiccajna – Jason Busuttil u Emm. Pace, minn

Hal Qormi.

KONKORS Nru 8 Kumpanija Koppji bil-Kostum fuq Karrijiet Dekorati Kategorija “A”

Konkors 8a. KOSTUM

L-Ewwel Premju Taht bandiera wahda – Paul Curmi u Christopher Caruana, mill-Belt

Valletta.

It-Tieni Premju Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna Curmi,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghall-festa Orjentali, din is-sena popolari – Alfred u Josef Baldacchino,

mill-Msida

Konkors 8b. KARRU

L-Ewwel Premju Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna

Curmi, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Rajtni, pingejtni u bil-muzika tieghek paxxejtni – Raymond Mallia u Clint Chircop, mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghall-festa Orjentali, din is-sena popolari – Alfred u Josef Baldacchino,

mill-Msida

Konkors 8c. ZIFNA

L-Ewwel Premju Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna

Curmi, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Taht bandiera wahda – Paul Curmi u Christopher Caruana, mill-Belt

Valletta.

It-Tielet Premju G?all-festa Orjentali, din is-sena popolari – Alfred u Josef Baldacchino,

mill-Msida

TROPHIES

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “A”

Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna Curmi, mill-Belt Valletta.

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “B”

Abba u Queen alive – Joseph Abela, f isem l-Ghaqda kultura u armar, Marija Annunzjata, minn Hal-Tarxien.

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – TFAL SEZZJONI”C”

Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri, mill-Belt Valletta

 1. GHALL-AHJAR BANDA FIL-KONKORS MARCI GROTTESKI

Tal-Bahar, ta l-ajru, meta taqbdu ssajru Socjeta Filarmonika La Vittorja , Mellie?a

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “A”

?ama ?ama ghall-hdejja, xortik halli f idejha Charlie Briffa u Carlo

Olivari Demanuele minn San Gwann

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “B”

Fantasija Orjentali fil-belt kapitali – Ronnie Borg minn Hal Qormi ghal Bronk Productions.

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI “C”

Laghabnihom u nfaqnihom, fiz-zmien tal-bluha gawdejnihom – Charlie Briffa u Carlos

Gauci mill-Belt Valletta.

 1. GHALL-AHJAR SETT MASKERUNI

Mat-torri iddendilna u bil-zelu xalata ghamilna – Sandro Spiteri mill-Hamrun.

Rizultati tal-lotterija bil-biljetti tad-dhul:

 • L-ewwel premju intrebah minn J. Curmi Vjagg ghal zewg persuni ghal Provdiv, il-Bulgarija, fl-lukanda 4 star, bl-akkomadazzjoni inkluza (taxxi mhux inkluzi)

 • It-Tieni Premju intrebah minn Marthese Caruana Zewg Vjaggi Malta-Corfu-Malta (taxxi mhux inkluzi)

 • It-Tielet Premju intrebah minn Charlot Saliba Zewg Vjaggi Malta-Plovdiv-Malta (taxxi mhux inkluzi)