Tag Archives: karnival malta

Karnival ta’ Malta – Carnival 2007 New Photo gallery online

Go here for Carnival 2009 updates!

Image Hosted by ImageShack.us
UPDATED 13/3/07: New photo gallery for carnival 2007 is online – thanks to Jessica, JayDee and Patrick for their submitted photos!

Click on Read More for previous updates and results

 

UPDATED 3/3/07: Fixed the link below πŸ™‚ for the experimental video channel and approved/added JayDee’s second video! More updates coming soon as promised.

CARNIVAL 2007 Photo Galleries (6 galleries at the moment)

Various Malta Carnival videoclips can be viewed by clicking here.

UPDATED 28/2/07: More photos will be online soon.
Meanwhile JayDee has contributed a video of the winning 2007 float Tal-Banda, it is online in the experimental
Malta Carnival Video Channel. Thanks to JayDee!

UPDATED 23/2/07: I will be updating with MORE video clips and photos in the coming days, so please do check back.
New photos will be online daily….

Thanks to Pawlu, Jessica and Joseph for their photos!
Just added the 5th photo gallery! Still more to come.

Carnival results were suspended on Ash Wednesday due to some incidents. Some floats have been burnt in another incident. Results have been received – congratulations to all the winners including Tal-Banda for the best float.

Malta Carnival 2007 is being celebrated between Friday 16th and Tuesday 20th February, 2007 ( the day before Ash Wednesday ).

 

RESULTS OF CARNIVAL 2007:
Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor fi hdan il-Ministeru ghat-Turizmu u l-Kultura, t?abbar ir-ri?ultati li jidhru hawn ta?t.

Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor tirringrazzja lill-parte?ipanti kollha, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, lill-membri tal-gurija u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena.

Ir-rizultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1a- Marci Grotteski (Baned) – Hoss u Selezjoni Muzikali

L-Ewwel Premju β€œXalata E?otika, mal-Banda La Vittoria”– So?jeta Filarmonika La Vittoria, Mellie?a

KONKORS Nru 1b- Marci Grotteski (Baned) – Kostum u Allegrija

L-Ewwel Premju β€œXalata E?otika, mal-Banda La Vittoria”– So?jeta Filarmonika La Vittoria, Mellie?a

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “A”

L-Ewwel Premju ” Irjali u eleganti, fil-log?ob dejjem dominanti” – Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele, San Gwann

It-Tieni Premju “?tafnieh u qbadnieh, u ara kif gawdejnieh” – Norman Hill u Carmel Mifsud, Valletta

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju “Lapsijiet u temprini, ag?fas u ?aflas ?a timlini” – Henry u Kenneth Caruana, Valletta

It-Tieni Premju “Stedintkom biex idda??kuni, u g?a?-?ufjett waqqajtuni” – Timothy Forace u Clinton Vassallo, Valletta

It-Tielet Premju “Helu Destin ” – Charlie Briffa u Ray Abela, Valletta

KONKORS Nru 4 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju “Bil-mu?ika u l-Istrumenti, ser in?allukom kuntenti” – Raymond Zerafa u Ronnie Borg ( Carnival Creations / Bronk Productions) – Qormi

It-Tieni Premju ” L-Iskeletri bit-tezori u l-Inglizi bil-Pistoli” – Domenic u Jonathan Mangion, Valletta.

It-Tielet Premju ” Tmissuli xejn, g?ax g?adhom dejn” – Daniel Attard – Floriana

KONKORS Nru 5 – Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju “?akkiema minn kull ?mien, flimkien mag?qudin”– Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

It-Tieni Premju “Mit-Tisjir Malti” – George Farrugia – Msida

It-Tielet Premju “?ames Kontinenti ltqajna, Minn Sant’ Iermu tlajna” – Jackie Armeni u John Demicoli – Valletta

KONKORS Nru 6 – Kumpaniji bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”

Konkors 6a. KOSTUM

L-Ewwel Premju “?lieda Imperjali, Waqt festa Tradizzjonali” – Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

It-Tieni Premju β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

It-Tielet Premju “Qabel i?-?mien ?ibnihom u fil-Pjazza ?effinihom” – Jackie u Doris Armeni

Konkors 6b. KARRU

L-Ewwel Premju β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

It-Tieni Premju “?lieda Imperjali, Waqt festa Tradizzjonali” – Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

It-Tielet Premju “Qabel i?-?mien ?ibnihom u fil-Pjazza ?effinihom” – Jackie u Doris Armeni

Konkors 6c. ZIFNA

L-Ewwel Premju β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

It-Tieni Premju “Qabel i?-?mien ?ibnihom u fil-Pjazza ?effinihom” – Jackie u Doris Armeni

It-Tielet Premju “?lieda Imperjali, Waqt festa Tradizzjonali” – Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

KONKORS Nru 7 – Kumpanija bil- Kostum – Kategorija “B”

Konkors 7a. KOSTUM

L-Ewwel Premju “Mistiedna bl-Unuri, g?all-festa tal-Kuluri” – Oscar u Anna Curmi – Valletta

It-Tieni Premju “Mal-Fantasija tat-tpingija, g?ar-rejalta’ fil-Karnival b’?elebrita” – Cedric Chircop u Luana Grioli – Valletta

It-Tielet Premju ” Skoperta prezzju?a ta’ Kultura meravilju?a” – Anton Caruana u Sharon Curmi – Valletta

Konkors 7b. ?IFNA

L-Ewwel Premju ” Skoperta prezzju?a ta’ Kultura meravilju?a” – Anton Caruana u Sharon Curmi – Valletta

It-Tieni Premju “Mistiedna bl-Unuri, g?all-festa tal-Kuluri” – Oscar u Anna Curmi – Valletta

It-Tielet Premju “Mal-Fantasija tat-tpingija, g?ar-rejalta’ fil-Karnival b’?elebrita” – Cedric Chircop u Luana Grioli – Valletta

KONKORS Nru 8 Kumpanija Koppji bil-Kostum fuq Karrijiet Dekorati Kategorija “A”

Konkors 8a. KOSTUM

L-Ewwel Premju “A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

It-Tieni Premju “Mill-qieg? tlajt u Mieg?ek iltqajt” – Raymond Mallia u Jesmond Goodlip – Valletta

It-Tielet Premju ” F’Qieg? ta’ ba?ar minsijin, fil-Karnival imfa??rin” – Paul Curmi u Clayton Caruana

Konkors 8b. KARRU

L-Ewwel Premju “Mill-qieg? tlajt u Mieg?ek iltqajt” – Raymond Mallia u Jesmond Goodlip – Valletta

It-Tieni Premju “A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

It-Tielet Premju ” F’Qieg? ta’ ba?ar minsijin, fil-Karnival imfa??rin” – Paul Curmi u Clayton Caruana

Konkors 8c. ZIFNA

L-Ewwel Premju “A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

It-Tieni Premju ” F’Qieg? ta’ ba?ar minsijin, fil-Karnival imfa??rin” – Paul Curmi u Clayton Caruana

It-Tielet Premju “Mill-qieg? tlajt u Mieg?ek iltqajt” – Raymond Mallia u Jesmond Goodlip – Valletta

KONKORS NRU 9 Karru – Kategorija D

L-Ewwel Premju “A?mar, A?dar, Blu, U aqta’ x’kulur hu!” – Elton.E. Xuereb u Jean Pierre Baldacchino – Valletta

KONKORS NRU 10 Kumpanija – Kategorija D

L-Ewwel Premju “Mill-Orjenta ta’ l-Afrika ?rigtni, biex fil-Karnival Malti i??ew?itni ” – Paul Chircop u Carmel Spiteri – Valletta

TROPHIES

  1. GHALL-A?JAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “A”

“A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

  1. GHALL-A?JAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “B”

“Mistiedna bl-Unuri, g?all-festa tal-Kuluri” – Oscar u Anna Curmi – Valletta

  1. GHALL-A?JAR KUMPANIJA – TFAL SEZZJONI”C”

β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

  1. GHALL-A?JAR BANDA FIL-KONKORS MARCI GROTTESKI

β€œXalata E?otika, mal-Banda La Vittoria”– So?jeta Filarmonika La Vittoria, Mellie?a

  1. GHALL-A?JAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “A”

” Irjali u eleganti, fil-log?ob dejjem dominanti” – Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele, San Gwann

  1. GHALL-A?JAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “B”

“Lapsijiet u temprini, ag?fas u ?aflas ?a timlini” – Henry u Kenneth Caruana, Valletta

  1. GHALL-A?JAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI “C”

“Bil-mu?ika u l-Istrumenti, ser in?allukom kuntenti” – Raymond Zerafa u Ronnie Borg ( Carnival Creations / Bronk Productions) – Qormi

  1. GHALL-A?JAR SETT MASKERUNI

“?akkiema minn kull ?mien, flimkien mag?qudin”– Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

  1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI β€œD”

“A?mar, A?dar, Blu, U aqta’ x’kulur hu!” – Elton.E. Xuereb u Jean Pierre Baldacchino – Valletta

  1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – SEZZJONI β€œD”

“Mill-Orjenta ta’ l-Afrika ?rigtni, biex fil-Karnival Malti i??ew?itni ” – Paul Chircop u Carmel Spiteri – Valletta

Programme of activities:

Friday 16th :- 18.00 hrs onwards :- Dancing Competitions followed by the entrance of Sec D, and Company floats in Carnival Enclosure Ticket for Enclosure at Lm 1.50

Saturday 17th :- 09.30 hrs onwards :- Childrens Carnival activity including a dancing , float defile and merriment along Republic Street, Valletta and in Carnival Enclosure Ticket for Enclosure at Lm 2.00

Saturday 17th :- 15.30 hrs onwards :- Dancing Competions followed by the entrance of Triumphal floats and bands in Carnival enclosure Ticket for Enclosure at Lm 3.00

Sunday 18th :- 14.00 hrs onwards :- Carnival dancing competition followed by the entrance of the gran defile in Carnival enclosure and along Valletta Roads Ticket for Enclosure at Lm 3.50

Monday 19th :- 18.00 hrs onwards :- Dancing Competitions followed by the entrance of dancing companies floats in Carnival Enclosure Ticket for Enclosure at Lm 1.50

Tuesday 20th :- 16.00 hrs onwards :- Entrance of Gran Defile in Carnival Enclosrure Ticket for Enclosure at Lm 1.50

18.30 hrs onwards :- Gran Finale at St. Anne’s Street, Floriana. Free of Charge

Ticket information may be obtained via email [email protected]

Besides the above events various villages organise Carnival activities at their localities during the same period.

The Malta Carnival is organised by the National Folklore Commission within the Ministry for Tourism and Culture, which may be contacted at The Malta Council for Culture and the Arts, 230 Casa Gaspe, Republic Street, Valletta; tel. no: +356 21 245168, fax: +356 21 241964 and email: antonmiceli AT maltaculture dot com.