Category Archives: Carnival

Karnival ta’ Malta – Carnival 2008 activities UPDATE

UPDATE:
page was restored.

This is the main article for my Carnival 2008 updates..

(click on the picture for a larger image..)

Carnival 2008 Photo Gallery — more photos coming soon..

 

Click here for the Carnival 2006 article with photos/videos
Click here for the article on Carnival 2007, with the latest new photos etc!!

CARNIVAL 2007 Photo Galleries

Various Malta Carnival videoclips can be viewed by clicking here.

This year’s carnival was held from FRIDAY 1st TO TUESDAY 5th FEBRUARY.

Remember to click on READ MORE for more information, photos, videos, official poster, results etc!

Various Malta Carnival videoclips can be viewed by clicking here.

This year’s carnival was held from FRIDAY 1st TO TUESDAY 5th FEBRUARY.

Remember to click on READ MORE for more information, photos, videos, official poster, results etc!

 

The official national programme of activities follows:
MALTA CARNIVAL 2008
FRIDAY 1st TO TUESDAY 5th FEBRUARY, 2008

Friday 1st February, 2008

18.00 hrs Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular defile with the participation of the King Carnival Float , Grotesque bands, and Grotesque Masks.

( Enclosure Tickets 3.50 (Lm 1.50))

Saturday 2nd February, 2008

09.30 hrs Children s Carnival at Freedom Square, Valletta. A programme of children dances, floats defile and merriment along Republic Street, Valletta including the entrance of floats at Freedom Square
(Enclosure Tickets 4.50 (Lm 1.94))

17.30 hrs Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular gran defile with the participation of the King Carnival Float, Triumphal and Company Floats along Merchant Street, St. John s Street, and Republic Street followed by the entrance of the defile at Freedom Square

( Enclosure Tickets 7.00 ( Lm 3.00))

Sunday 3rd February, 2008

14.00 hrs Selection of the Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular gran defile with the participation of the King Carnival Float,Triumphal and Company Floats, bands and Grottesque Masks along Merchant Street, St. John s Street, and Republic Street followed by the entrance of the defile at Freedom Square

( Enclosure Tickets 8.00 ( Lm 3.44))

Monday 4th February, 2008

17.30 hrs Carnival Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta including a spectacular defile with the participation of the King Carnival Float , Grotesque bands, Company Floats and Grotesque Masks

( Enclosure Tickets 3.50 (Lm 1.50))

Tuesday 5th Febrary, 2008

16.00 hrs Gran Defile Show at Freedom Square, Valletta including the participation of the King Carnival Float, Triumphal and Company Floats, along Merchant Street, St. John s Street, and Republic Street followed by the entrance of the defile at Freedom Square

( Enclosure Tickets 3.50 (Lm 1.50))

18.30 hrs Gran Finale at St. Anne s Street, Floriana

Booking tickets information may be obtained via email noelsammut AT maltaculture.com

RIZULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET

TAL-KARNIVAL TA’ MALTA 2008

Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor fi hdan il-Ministeru ghat-Turizmu u l-Kultura, t?abbar ir-ri?ultati li jidhru hawn ta?t.

Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor tirringrazzja lill-parte?ipanti kollha, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, lill-membri tal-gurija u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena. Il-Kummissjoni thabbar li l-Karnival ta Malta 2009 se jigi ccellebrat bejn il-Gimgha 20 u t-Tlieta 24 ta Frar, 2009

Ir-rizultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1a- Marci Grotteski (Baned) Hoss u Selezjoni Muzikali

L-Ewwel Premju Tal-Ba?ar, ta l-ajru, meta taqbdu ssajru So?jeta Filarmonika La Vittorja , Mellie?a

It-Tieni Premju Messikani kkuluriti, g?al kull briju akkaniti G?aqda Mu?ikali San Gaetano, ?amrun.

KONKORS Nru 1b- Marci Grotteski (Baned) Kostum u Allegrija

L-Ewwel Premju Tal-Ba?ar, ta l-ajru, meta taqbdu ssajru So?jeta Filarmonika La Vittorja , Mellie?a

It-Tieni Premju Messikani kkuluriti, g?al kull briju akkaniti G?aqda Mu?ikali San Gaetano, ?amrun.

Il-Kummissjoni nnuttat li s-Socjeta Filarmonika La Vittorja tal-Mellieha fid-defile ta nhar it-Tnejn 4 ta Frar naqset li tiehu sehem bil-grupp ta l-allegrija u ghal dan qed timponi multa ta 120

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “A”

L-Ewwel Premju ?ama ?ama g?all-?dejja, xortik ?alli f idejha Charlie Briffa u Carlo

Olivari Demanuele minn San Gwann

It-Tieni Premju Kilna, xrobna, iddivertejna u ara kemm g?olejna Silvio Zerafa minn Hal Qormi u Keith Farrugia mill-belt Valletta.

It-Tielet Premju Darwa mad-dinja vvja?ajt u tlett pajji?i ammirajt – Shaun u John Curmi mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju Fantasija Orjentali fil-belt kapitali – Ronnie Borg minn ?al Qormi g?al Bronk Productions.

It-Tieni Premju Nipprote?u l-ambjent minn skart, d?a?en u ?ejt – Charlie u Paul

Curmi mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju L-assistent ittradieni u l-k?ina ?adieli – Raymond u Rodrick Zerafa

minn Hal Qormi.

KONKORS Nru 4 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju Laghabnihom u nfaqnihom, fiz-zmien tal-bluha gawdejnihom – Charlie Briffa u Carlos Gauci mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Fil-loghba rebbieha ghall-glied gellieda – Elton Xuereb mill-Marsa.

It-Tielet Premju Item 18 Ghall-ikel maghrufin u tad-dinja rebbihin – Etienne Galea u

(zewg rebbieha) Massimo D Agostino mill-Floriana.

Item 20 Mill-fantasija tlaqt u ghall-Karnival wasalt – Jesmond Goodlip

u Alex Caruana mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 5 – Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju Mat-torri iddendilna u bil-zelu xalata ghamilna – Sandro Spiteri mill-

Hamrun.

It-Tieni Premju Gawdu u tpaxxu bil-folklor Malti – Constatino u Nicholas Goulder mill-

Belt Valletta.

It-Tielet Premju B darna ?ejna f darkom u fil-pjazza zfinna mag?kom – Philip Grima

mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 6 – Kumpaniji bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”

Konkors 6a. KOSTUM

L-Ewwel Premju Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Iggilidna u sparajna, fil-Karnival spettaklu tajna – Jackie u Doris Armeni,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju B Argument bdejna u bit-te spiccajna – Costantino Gouder u Emm.

Sammut, mill-Belt Valletta.

Konkors 6b. KARRU

L-Ewwel Premju Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Iggilidna u sparajna, fil-Karnival spettaklu tajna – Jackie u Doris Armeni,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju B Argument bdejna u bit-te spiccajna – Costantino Gouder u Emm.

Sammut, mill-Belt Valletta.

Konkors 6c. ZIFNA

L-Ewwel Premju Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri,

mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Iggilidna u sparajna, fil-Karnival spettaklu tajna – Jackie u Doris Armeni,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju B Argument bdejna u bit-te spiccajna – Costantino Gouder u Emm.

Sammut, mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 7 – Kumpanija bil- Kostum – Kategorija “B”

Konkors 7a. KOSTUM

L-Ewwel Premju Abba u Queen alive – Joseph Abela, f isem l-Ghaqda kultura u armar,

Marija Annunzjata, minn Hal-Tarxien.

It-Tieni Premju L-erba elementi, b annimali differenti – Stephen u Jonathan Bondin, mill-

Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghaz-zfin iltqajna u ara kif spiccajna – Jason Busuttil u Emm. Pace, minn

?al Qormi.
Konkors 7b. ZIFNA

L-Ewwel Premju Abba u Queen alive – Joseph Abela, f isem l-Ghaqda kultura u armar,

Marija Annunzjata, minn Hal-Tarxien.

It-Tieni Premju Laghabna u skurjajna, zfinna u allegrajna – Anton Caruana u Sharon Curmi,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghaz-zfin iltqajna u ara kif spiccajna – Jason Busuttil u Emm. Pace, minn

Hal Qormi.

KONKORS Nru 8 Kumpanija Koppji bil-Kostum fuq Karrijiet Dekorati Kategorija “A”

Konkors 8a. KOSTUM

L-Ewwel Premju Taht bandiera wahda – Paul Curmi u Christopher Caruana, mill-Belt

Valletta.

It-Tieni Premju Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna Curmi,

mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghall-festa Orjentali, din is-sena popolari – Alfred u Josef Baldacchino,

mill-Msida

Konkors 8b. KARRU

L-Ewwel Premju Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna

Curmi, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Rajtni, pingejtni u bil-muzika tieghek paxxejtni – Raymond Mallia u Clint Chircop, mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju Ghall-festa Orjentali, din is-sena popolari – Alfred u Josef Baldacchino,

mill-Msida

Konkors 8c. ZIFNA

L-Ewwel Premju Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna

Curmi, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju Taht bandiera wahda – Paul Curmi u Christopher Caruana, mill-Belt

Valletta.

It-Tielet Premju G?all-festa Orjentali, din is-sena popolari – Alfred u Josef Baldacchino,

mill-Msida

TROPHIES

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “A”

Ghall-ghajta tar-Re, smajna u ghaz-zifna iltqajna – Oscar u Anna Curmi, mill-Belt Valletta.

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “B”

Abba u Queen alive – Joseph Abela, f isem l-Ghaqda kultura u armar, Marija Annunzjata, minn Hal-Tarxien.

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – TFAL SEZZJONI”C”

Djar u Sorprizi, Braziljani, Gharab u Cinizi – Godwin u Doris Scerri, mill-Belt Valletta

 1. GHALL-AHJAR BANDA FIL-KONKORS MARCI GROTTESKI

Tal-Bahar, ta l-ajru, meta taqbdu ssajru Socjeta Filarmonika La Vittorja , Mellie?a

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “A”

?ama ?ama ghall-hdejja, xortik halli f idejha Charlie Briffa u Carlo

Olivari Demanuele minn San Gwann

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “B”

Fantasija Orjentali fil-belt kapitali – Ronnie Borg minn Hal Qormi ghal Bronk Productions.

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI “C”

Laghabnihom u nfaqnihom, fiz-zmien tal-bluha gawdejnihom – Charlie Briffa u Carlos

Gauci mill-Belt Valletta.

 1. GHALL-AHJAR SETT MASKERUNI

Mat-torri iddendilna u bil-zelu xalata ghamilna – Sandro Spiteri mill-Hamrun.

Rizultati tal-lotterija bil-biljetti tad-dhul:

 • L-ewwel premju intrebah minn J. Curmi Vjagg ghal zewg persuni ghal Provdiv, il-Bulgarija, fl-lukanda 4 star, bl-akkomadazzjoni inkluza (taxxi mhux inkluzi)

 • It-Tieni Premju intrebah minn Marthese Caruana Zewg Vjaggi Malta-Corfu-Malta (taxxi mhux inkluzi)

 • It-Tielet Premju intrebah minn Charlot Saliba Zewg Vjaggi Malta-Plovdiv-Malta (taxxi mhux inkluzi)

Karnival ta' Malta – Carnival 2006 / 2005 / 2004 Photos restored

UPDATE: More carnival 2006 videos have been uploaded.
Click here for the article on Carnival 2007, with the latest new photos etc!!

Congratulations to Cicco and company including the dancers who have won this year’s carnival for the best float. Their winning float can be seen in the photo below. More photos and video are being uploaded.

Karnival Cicco Float Miss Kettle
Winner of first prize in triumphal floats Category A: Idoqq l-Izveljarin u Ejja Ntuha ghaz-Zfin.
Remember to click on READ MORE for more information, photos, videos, results etc!

Malta’s 2006 Carnival came to an end today Tuesday 28th February, the day before Ash Wednesday (the beginning of Lent – ir-Randan) with a grand defile in St Anne Street, Floriana. Many gathered in the street and were dressed up – both young and not so young – as various characters (including Bin Ladin, Mummies, Zorro, Batman and Spiderman !). Many began to spontaneously dance in the streets to the music which was played by the various floats. At one point, I saw a very small part of a karru fall off, but nobody was hurt.

I have taken photos and filmed some karnival video on Friday, Sunday and Monday afternoon, they are in process of being edited and uploaded.

Many karrijiet (floats) were destroyed by the rain. But many including King Carnival were still in one piece!

Carnival 2006 in Malta begins on Friday 24th February and ends on Tuesday 28th February, one day before Ash Wednesday.

Various videoclips from this year and previous carnivals can be viewed directly in your browser, by clicking here.

Thee photo gallery pages are online – more will follow.
View the 2006 Carnival Photo Gallery:
[nggallery id=5]

View the 2005 Carnival Photo Gallery:


Β 

View the 2004 Carnival Photo Gallery:


Click on Read More for the results and official programme.

Grotesque marches, Categories: First Prize – Karnival kollu kulur, ma’ kull rih iddur – La Vittoria Philharmonic Society, Mellieha; Second prize – Ir-Rumani u n-Naplitani, Spettaklu Tajna lit-Taljani – Maria Annunzjata Musical Organisation, Tarxien.

Triumphal floats, Category A: First Prize – Idoqq l-Izveljarin u Ejja Ntuha ghaz-Zfin – Norman Hill and Carmel Mifsud, Valletta; Second Prize – Mill-Art Ilhaqnik u Ara Kif Cappasnik – Charlie Briffa and Carlo Olivari Demanuele, San Gwann; Third Prize – Mill-Erba’ Staguni, ta’ Frar Hareg bl-Unuri – Lawrence Coleiro, Floriana.

Triumphal floats, Category B: First Prize – Kilna, Zfinna, Ara Qabel it-Tieg, x’ghamilna – Silvio Zerafa and Keith Farrugia, Qormi; Second Prize – Mill-Bahar Sibnieha u mill-Gholi Rajnieha – Rayvin Galea and Enzo Abela, Floriana; Third Prize – Fis-Snin Sebghin Spettaklu Tajna, u fil-Karnival Iltqajna – T.J. Forace and Clinton Vassallo, Valletta.

Triumphal floats, Category C: First Prize – Mill-Ktieb tal-Fantasija, f’Kastell tas-Seher u l-Magija – Charlie Briffa and Arnold Mallia, Valletta; Second Prize – Tradizzjoni Barranija Gibnielkhom, Waqt Festa Maltija – Shawn Curmi and John Curmi, Valletta; Third Prize – Dawra b’Dingi Ppjanajat u fil-Karnival Spiccajt – Joseph Griffiths and Tonio Scerri, Valletta.

Triumphal Floats Category D: First Prize – Minn fuq it-Torn Spikkajt, Biex fil-Karnival Spiccajt – Domenic u Johnathan Mangion, Valletta.

Grotesque Masks: First Prize – L-Ghasafar Itiru, B’Xogholhom Nafuhom, fil-Karnival Ingawduhom – Costantino Gouder and Leli Sammut, Valletta; Second Prize – L-Oroskopju Jiena Qrajt, Biex Nara Xi Ggwadanjajt – Jackie and Dino Armeni, Valletta; Third Prize – Bit-Tnabar u t-Trumbetti, fil-Karnival Bla Xkubetti – George Farrugia, Msida.

Costume Companies (Children): First Prize – Haxix u Frott Ipprezentajtlek, u bil-Gelu Ttantajtek – Charlie and Paul Curmi, Valletta; Second Prize – Bil-Muzika Kkompetejna u fil-Pjazza lin-Nies Paxxejna – Godwin and Christian Scerri; Third Prize – Wara Serqa f’Chicago, fil-Lista tal-Pulizija Spiccaw – Costantino Gouder and Leli Sammut.

Float: First Prize – Haxix u Frott Ipprezentajtlek, u bil-Helu Ttantajtek – Charlie and Paul Curmi, Valletta; Second Prize – Fic-Cirklu Ltqajna, Spettaklu Tellajna – Jackie and Doris Armeni, Valletta; Third Prize – Wara Serqa f’Chicago, fil-Lista tal-Pulizija Spiccaw – Costantino Gouder and Leli Sammut.

Dance: First Prize – Haxix u Frott Ipprezentajtlek, u bil-Helu Ttantajtek – Charlie and Paul Curmi, Valletta; Second Prize – Bil-Muzika Kkompetejna u fil-Pjazza lin-Nies Paxxejna – Godwin and Christian Scerri; Third Prize – Fic-Cirklu Ltqajna, Spettaklu Tellajna – Jackie and Doris Armeni, Valletta.

Company in costume, Category B: First Prize – Saqqejtuna u Qtajtuna, u fil-Karnival Ipprezentajtuna – Paul Curmi and Clayton Caruana, Valletta; Second Prize – Bil-Gwienah u l-Qrun, Iltqajna mad-Dragun – Anton Caruana and Rita Leuellen, Valletta; Third Prize – Mill-Istorja ghall-Futur, ghall-Memorja u l-Unur – Oscar and Anna Curmi, Valletta.

Dance, Category B: First Prize – Saqqejtuna u Qtajtuna, u fil-Karnival Ipprezentajtuna – Paul Curmi and Clayton Caruana, Valletta; Second Prize – Mill-Istorja ghall-Futur, ghall-Memorja u l-Unur – Oscar and Anna Curmi, Valletta; Third Prize – Bil-Gwienah u l-Qrun, Iltqajna mad-Dragun – Anton Caruana and Rita Leuellen, Valletta.

Couples in costume on decorated floats, Category A:
Costume: First Prize – Bil-Muzika u l-Kant Intbaht, u l-Opera bin-Nar Irbaht – Stillieri Youth Section, Tarxien; Second Prize – Fantasija Amerikana, Ilaghbu Fluskom Maghna – Paul Curmi and Christopher Caruana, Valletta; Third Prize – Cirklu Mondjali, b’Karattri Fenomenali – Raymond Mallia and Jesmond Goodlip.

Float: First Prize – Bil-Muzika u l-Kant Intbaht, u l-Opera bin-Nar Irbaht – Stillieri Youth Section, Tarxien; Second Prize – Fantasija Amerikana, Ilaghbu Fluskom Maghna – Paul Curmi and Christopher Caruana, Valletta; Third Prize – Maghrufin ghall-Kultura, bil-Kostumi u l-Musika Taghrfuna – Alfred and Josef Baldacchino.

Dance: First Prize – Bil-Muzika u l-Kant Intbaht, u l-Opera bin-Nar Irbaht – Stillieri Youth Section, Tarxien; Second Prize – Fantasija Amerikana, Ilaghbu Fluskom Maghna – Paul Curmi and Christopher Caruana, Valletta; Third Prize – Cirklu Mondjali, b’Karattri Fenomenali – Raymond Mallia and Jesmond Goodlip.

Category D – Company: First Prize – Mill-Mongolja, lill-Indja Attakkajna, u fil-Karnival Ixxalajna – Cedric Chircop u Luana Grioli, Valletta.
Trophies

For the best couples company, section A – Bil-Muzika u l-Kant Intbaht, u l-Opera bin-Nar Irbaht – Stillieri Youth Section, Tarxien.

For the best couples company, section B – Saqqejtuna u Qtajtuna, u fil-Karnival Ipprezentajtuna – Paul Curmi and Clayton Caruana, Valletta.

For the best children’s companies, section C – Haxix u Frott Ipprezentajtek, u bil-Helu Ttantajtek – Charlie and Paul Curmi, Valletta.

For the best band in the grotesque marches category – Karnival kollu Kulur, ma Kull Rih Idur – La Vittoria Philharmonic Society, Mellieha.

For the best triumphant float, section A – Idoqq l-Izveljarin u Ejja Ntuha ghaz-Zfin – Norman Hill and Carmel Mifsud, Valletta.

For the best triumphant float, section B – Kilna, Zfinna, Ara Qabel it-Tieg x’Ghamilna – Silvio Zerafa and Keith Farrugia, Qormi.

For the best triumphant float, section C – Mill-Ktieb tal-Fantasija, f’Kastell tas-Seher u l-Magija – Charlie Briffa and Arnold Mallia, Valletta.

For the best triumphant float, section D – Minn fuq it-Tron Spikkajt, biex fil-Karnival Spiccajt – Domenic and Johnathan Mangion, Valletta.

For the best set of masks – L-Ghasafar Itiru, b’Xogholhom Nafuhom, fil-Karnival Ingawduhom – Costantino Gouder and Leli Sammut, Valletta.

For the best company, section D – Mill-Mongolja, lill-Indja Attakkajna, u fil-Karnival Ixxalajna – Cedric Chircop and Luana Grioli, Valletta.

The following is the official programme for this year:

The National Malta Carnival activities 2006 are being held at Freedom Square, Valletta, between Friday 24th and Tuesday 28th February and mainly are as follows:

Friday 24th February
17.30 hrs Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta with the participation of Competitive Dancing Companies in Section A, B, C & D
18.00 hrs Defile with Carnival floats along Republic Street Valletta
19.15 hrs Entrance of Defile in Enclosure consisting of King Carnival float followed by Grottesque Masks, Triumphal Floats Sec D and Section A Company Floats.

Saturday 25th February
09.30 hrs Carnival Activity for Children including dancing and merriment at Freedom Square, Valletta
09.30 hrs Defile along Republic Street, Valletta
10.30 hrs Entrance of Defile in Carnival Enclosure consisting of King Carnival float, followed by Hilarious Float, Furtu Selvatico School Band, Grotesque Masks and Section C Company Floats

14.30 hrs Defile with the participation of King Carnival Float , Triumphal Floats Sec A, B, C and Grotesque Masks along Valletta street (namely Castille Place,Merchant’s Street, St. John’s Square and Republic Street)
15.00 hrs Dancing Competitions at Freedom Square, Valletta with the participation of Competitive Dancing Companies in Section A, B, C & D
16.45 hrs Entrance of Defile at Freedom Square, Valletta
19.30 hrs Carnival Band Parade in Qormi with the participation of various local bands, two
carnival competitive bands and various mini floats.

Sunday 26th February

10.00 hrs Carnival Activity at Spinola Bay, St.Julians.

13.00 hrs Grand Defile with the participation of King Carnival Float, Carnival Competitive Bands, Grotesque Masks, Triumphal Floats Section A, B and C, Company Sec C and A Floats along Valletta street ( namely Castille Place, Merchant’s Street, St. John’s Square and Republic Street)
14.30 hrs Carnival Show at Freedom Square including the β€œIl-Parata Dance” followed by the Carnival Anthem and the Gran Defile

Monday 27th February

17.00 hrs Dancing Competition with the participation of Competitive Dancing Companies in
Section A, B, C & D at Freedom Square, Valletta

17.30 hrs Defile along Republic Street with the participation of Grottesque Bands & Masks
and Section C and A Company Floats

18.45 hrs Entrance of Defile at Freedom Square, Valletta

Tuesday 28th February

15.30 hrs Grand Defile with the participation of King Carnival Float , Grotesque Masks,
Triumphal Floats Section A, B, C & D, Company Sec C and A Floats along Valletta
street ( namely Castille Place, Merchant’s Street, St. John’s Square and Republic
Street)

17.00 hrs Entrance of Defile in Freedom Square Enclosure, Valletta

18.15 hrs Grand Finale including the Grand Defile at St. Anne’s Street, Floriana.

Besides the above events various villages organise Carnival activities at their localities during the same period.

The Malta Carnival is organised by the National Folklore Commission within the Ministry for Tourism and Culture, which may be contacted at The Malta Council for Culture and the Arts, 230 Casa Gaspe, Republic Street, Valletta; tel. no: +356 21 245168, fax: +356 21 241964 and email: antonmiceli AT maltaculture dot com.

Karnival ta’ Malta – Carnival 2007 New Photo gallery online

Go here for Carnival 2009 updates!

Image Hosted by ImageShack.us
UPDATED 13/3/07: New photo gallery for carnival 2007 is online – thanks to Jessica, JayDee and Patrick for their submitted photos!

Click on Read More for previous updates and results

 

UPDATED 3/3/07: Fixed the link below πŸ™‚ for the experimental video channel and approved/added JayDee’s second video! More updates coming soon as promised.

CARNIVAL 2007 Photo Galleries (6 galleries at the moment)

Various Malta Carnival videoclips can be viewed by clicking here.

UPDATED 28/2/07: More photos will be online soon.
Meanwhile JayDee has contributed a video of the winning 2007 float Tal-Banda, it is online in the experimental
Malta Carnival Video Channel. Thanks to JayDee!

UPDATED 23/2/07: I will be updating with MORE video clips and photos in the coming days, so please do check back.
New photos will be online daily….

Thanks to Pawlu, Jessica and Joseph for their photos!
Just added the 5th photo gallery! Still more to come.

Carnival results were suspended on Ash Wednesday due to some incidents. Some floats have been burnt in another incident. Results have been received – congratulations to all the winners including Tal-Banda for the best float.

Malta Carnival 2007 is being celebrated between Friday 16th and Tuesday 20th February, 2007 ( the day before Ash Wednesday ).

 

RESULTS OF CARNIVAL 2007:
Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor fi hdan il-Ministeru ghat-Turizmu u l-Kultura, t?abbar ir-ri?ultati li jidhru hawn ta?t.

Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Folklor tirringrazzja lill-parte?ipanti kollha, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, lill-membri tal-gurija u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena.

Ir-rizultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1a- Marci Grotteski (Baned) – Hoss u Selezjoni Muzikali

L-Ewwel Premju β€œXalata E?otika, mal-Banda La Vittoria”– So?jeta Filarmonika La Vittoria, Mellie?a

KONKORS Nru 1b- Marci Grotteski (Baned) – Kostum u Allegrija

L-Ewwel Premju β€œXalata E?otika, mal-Banda La Vittoria”– So?jeta Filarmonika La Vittoria, Mellie?a

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “A”

L-Ewwel Premju ” Irjali u eleganti, fil-log?ob dejjem dominanti” – Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele, San Gwann

It-Tieni Premju “?tafnieh u qbadnieh, u ara kif gawdejnieh” – Norman Hill u Carmel Mifsud, Valletta

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju “Lapsijiet u temprini, ag?fas u ?aflas ?a timlini” – Henry u Kenneth Caruana, Valletta

It-Tieni Premju “Stedintkom biex idda??kuni, u g?a?-?ufjett waqqajtuni” – Timothy Forace u Clinton Vassallo, Valletta

It-Tielet Premju “Helu Destin ” – Charlie Briffa u Ray Abela, Valletta

KONKORS Nru 4 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju “Bil-mu?ika u l-Istrumenti, ser in?allukom kuntenti” – Raymond Zerafa u Ronnie Borg ( Carnival Creations / Bronk Productions) – Qormi

It-Tieni Premju ” L-Iskeletri bit-tezori u l-Inglizi bil-Pistoli” – Domenic u Jonathan Mangion, Valletta.

It-Tielet Premju ” Tmissuli xejn, g?ax g?adhom dejn” – Daniel Attard – Floriana

KONKORS Nru 5 – Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju “?akkiema minn kull ?mien, flimkien mag?qudin”– Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

It-Tieni Premju “Mit-Tisjir Malti” – George Farrugia – Msida

It-Tielet Premju “?ames Kontinenti ltqajna, Minn Sant’ Iermu tlajna” – Jackie Armeni u John Demicoli – Valletta

KONKORS Nru 6 – Kumpaniji bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”

Konkors 6a. KOSTUM

L-Ewwel Premju “?lieda Imperjali, Waqt festa Tradizzjonali” – Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

It-Tieni Premju β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

It-Tielet Premju “Qabel i?-?mien ?ibnihom u fil-Pjazza ?effinihom” – Jackie u Doris Armeni

Konkors 6b. KARRU

L-Ewwel Premju β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

It-Tieni Premju “?lieda Imperjali, Waqt festa Tradizzjonali” – Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

It-Tielet Premju “Qabel i?-?mien ?ibnihom u fil-Pjazza ?effinihom” – Jackie u Doris Armeni

Konkors 6c. ZIFNA

L-Ewwel Premju β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

It-Tieni Premju “Qabel i?-?mien ?ibnihom u fil-Pjazza ?effinihom” – Jackie u Doris Armeni

It-Tielet Premju “?lieda Imperjali, Waqt festa Tradizzjonali” – Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

KONKORS Nru 7 – Kumpanija bil- Kostum – Kategorija “B”

Konkors 7a. KOSTUM

L-Ewwel Premju “Mistiedna bl-Unuri, g?all-festa tal-Kuluri” – Oscar u Anna Curmi – Valletta

It-Tieni Premju “Mal-Fantasija tat-tpingija, g?ar-rejalta’ fil-Karnival b’?elebrita” – Cedric Chircop u Luana Grioli – Valletta

It-Tielet Premju ” Skoperta prezzju?a ta’ Kultura meravilju?a” – Anton Caruana u Sharon Curmi – Valletta

Konkors 7b. ?IFNA

L-Ewwel Premju ” Skoperta prezzju?a ta’ Kultura meravilju?a” – Anton Caruana u Sharon Curmi – Valletta

It-Tieni Premju “Mistiedna bl-Unuri, g?all-festa tal-Kuluri” – Oscar u Anna Curmi – Valletta

It-Tielet Premju “Mal-Fantasija tat-tpingija, g?ar-rejalta’ fil-Karnival b’?elebrita” – Cedric Chircop u Luana Grioli – Valletta

KONKORS Nru 8 Kumpanija Koppji bil-Kostum fuq Karrijiet Dekorati Kategorija “A”

Konkors 8a. KOSTUM

L-Ewwel Premju “A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

It-Tieni Premju “Mill-qieg? tlajt u Mieg?ek iltqajt” – Raymond Mallia u Jesmond Goodlip – Valletta

It-Tielet Premju ” F’Qieg? ta’ ba?ar minsijin, fil-Karnival imfa??rin” – Paul Curmi u Clayton Caruana

Konkors 8b. KARRU

L-Ewwel Premju “Mill-qieg? tlajt u Mieg?ek iltqajt” – Raymond Mallia u Jesmond Goodlip – Valletta

It-Tieni Premju “A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

It-Tielet Premju ” F’Qieg? ta’ ba?ar minsijin, fil-Karnival imfa??rin” – Paul Curmi u Clayton Caruana

Konkors 8c. ZIFNA

L-Ewwel Premju “A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

It-Tieni Premju ” F’Qieg? ta’ ba?ar minsijin, fil-Karnival imfa??rin” – Paul Curmi u Clayton Caruana

It-Tielet Premju “Mill-qieg? tlajt u Mieg?ek iltqajt” – Raymond Mallia u Jesmond Goodlip – Valletta

KONKORS NRU 9 Karru – Kategorija D

L-Ewwel Premju “A?mar, A?dar, Blu, U aqta’ x’kulur hu!” – Elton.E. Xuereb u Jean Pierre Baldacchino – Valletta

KONKORS NRU 10 Kumpanija – Kategorija D

L-Ewwel Premju “Mill-Orjenta ta’ l-Afrika ?rigtni, biex fil-Karnival Malti i??ew?itni ” – Paul Chircop u Carmel Spiteri – Valletta

TROPHIES

 1. GHALL-A?JAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “A”

“A?na mag?rufin g?all-Fossa u g?at-Ti?jin” – Paul Curmi u Christopher Caruana – Valletta

 1. GHALL-A?JAR KUMPANIJA – KOPPJI SEZZJONI “B”

“Mistiedna bl-Unuri, g?all-festa tal-Kuluri” – Oscar u Anna Curmi – Valletta

 1. GHALL-A?JAR KUMPANIJA – TFAL SEZZJONI”C”

β€œIkla u ?elu bnin, max-xampanja nag?qdu ?-?fin – Godwin u Alfred Scerri – Valletta

 1. GHALL-A?JAR BANDA FIL-KONKORS MARCI GROTTESKI

β€œXalata E?otika, mal-Banda La Vittoria”– So?jeta Filarmonika La Vittoria, Mellie?a

 1. GHALL-A?JAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “A”

” Irjali u eleganti, fil-log?ob dejjem dominanti” – Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele, San Gwann

 1. GHALL-A?JAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “B”

“Lapsijiet u temprini, ag?fas u ?aflas ?a timlini” – Henry u Kenneth Caruana, Valletta

 1. GHALL-A?JAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI “C”

“Bil-mu?ika u l-Istrumenti, ser in?allukom kuntenti” – Raymond Zerafa u Ronnie Borg ( Carnival Creations / Bronk Productions) – Qormi

 1. GHALL-A?JAR SETT MASKERUNI

“?akkiema minn kull ?mien, flimkien mag?qudin”– Costantino Gouder u Leli Sammut – Valletta

 1. GHALL-AHJAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI β€œD”

“A?mar, A?dar, Blu, U aqta’ x’kulur hu!” – Elton.E. Xuereb u Jean Pierre Baldacchino – Valletta

 1. GHALL-AHJAR KUMPANIJA – SEZZJONI β€œD”

“Mill-Orjenta ta’ l-Afrika ?rigtni, biex fil-Karnival Malti i??ew?itni ” – Paul Chircop u Carmel Spiteri – Valletta

Programme of activities:

Friday 16th :- 18.00 hrs onwards :- Dancing Competitions followed by the entrance of Sec D, and Company floats in Carnival Enclosure Ticket for Enclosure at Lm 1.50

Saturday 17th :- 09.30 hrs onwards :- Childrens Carnival activity including a dancing , float defile and merriment along Republic Street, Valletta and in Carnival Enclosure Ticket for Enclosure at Lm 2.00

Saturday 17th :- 15.30 hrs onwards :- Dancing Competions followed by the entrance of Triumphal floats and bands in Carnival enclosure Ticket for Enclosure at Lm 3.00

Sunday 18th :- 14.00 hrs onwards :- Carnival dancing competition followed by the entrance of the gran defile in Carnival enclosure and along Valletta Roads Ticket for Enclosure at Lm 3.50

Monday 19th :- 18.00 hrs onwards :- Dancing Competitions followed by the entrance of dancing companies floats in Carnival Enclosure Ticket for Enclosure at Lm 1.50

Tuesday 20th :- 16.00 hrs onwards :- Entrance of Gran Defile in Carnival Enclosrure Ticket for Enclosure at Lm 1.50

18.30 hrs onwards :- Gran Finale at St. Anne’s Street, Floriana. Free of Charge

Ticket information may be obtained via email noelsammut@maltaculture.com

Besides the above events various villages organise Carnival activities at their localities during the same period.

The Malta Carnival is organised by the National Folklore Commission within the Ministry for Tourism and Culture, which may be contacted at The Malta Council for Culture and the Arts, 230 Casa Gaspe, Republic Street, Valletta; tel. no: +356 21 245168, fax: +356 21 241964 and email: antonmiceli AT maltaculture dot com.