Tag Archives: tickets for valletta malta carnival

Malta Carnival 2010 Update

Feel like reading something new? Try Apokalupsis Webcomics from Malta

I will be updating with photos from the carnival! — Keep checking this page for updates including the results when they will be issued.

The first photos have been updated!
More photos & videos coming soon.

Click on ‘Malta Carnival 2010’ on the SIDEBAR on the left to find the photo gallery or

just Click HERE to view the photo gallery for 2010.

A video has been posted on facebook and on the video section on the left (malta carnival 2010).

If you use facebook, join our carnival facebook group.

The results for Carnival 2010 are out:

RIZULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET
TAL-KARNIVAL TA’ MALTA 2010

Il-Kunsill Malti għall-Kulura u Arti, jħabbar  ir-riżultati li jidhru hawn taħt.

Il-Kunsill Malti għall-Kultura u Arti jirringrazzja lill-parteċipanti kollha, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, lill-membri tal-ġurija u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena.   Il-Kunsill iħabbar li l-Karnival ta’ Malta 2011 se jigi ċċellebrat bejn il-Ġimgħa 4 u t-Tlieta 8 ta’ Marzu, 2011

Ir-riżultati huma dawn :-

Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju:

“Ġrejt warajhom u ma qbadthomx għax fil-fjuri ma rajthomx” – Sett ta’ Maskaruni ta’ Tonio Scerri u Luke Wood mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju:

“Fil-baħar stednuna u biż-żwiemel ħaduna” – Sett ta’ Maskaruni ta’ George Farrugia mill-Msida u Manwel Zarb mill-Belt Valletta

It-Tielet Premju:

“Għafasnihom  u xammajnihom, u għall-Karnival ġibnihom” – Sett ta’ Maskaruni ta’ Philip Grima u Johann Cini  mill-Belt Valletta.

Kumpaniji taż-żfin bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”

L-Ewwel Premju:
“Operistika” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni Ċ, ta’ Brian Bonnici mal-Cutey Cute Dancers.

It-Tieni Premju:

“Niżfnu b’żarbun ta’ l-injam, farfett dakkar tulipan” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni Ċ, ta’ Jackie Armeni, mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju:

“Kostumi tradizzjonali u bi żfin nazzjonali” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni Ċ, ta’ Godwin u
Alfred Scerri, mill-Belt Valletta.

Kumpanija taż-żfin bil- Kostum  – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju:

“Il-Continente  nero” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni B, ta’ Joseph Abela & friends ta’ l-għaqda Kultura u Armar, Maria Annuzjata, minn Ħal Tarxien.

It-Tieni Premju:

“Circus” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni B, ta’ Anton Caruana, mill-Belt Valletta.
It-Tielet Premju:

“Ta’ l-imgħoddi t-tifkiriet, x’wirt ħallewlna n-nanniet”- Kumpanija taż-żfin Sezzjoni B, ta’ Charlie Briffa u Carlo Olivari Demanuele, minn San Ġwann.
Kumpanija taż-żfin bil-kostum Kategorija  “A”

L-Ewwel Premju:

“Kif tarawna, tiġġudikawna” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni A, ta’ Paul Curmi  u Christopher
Caruana, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju:

“Tagħti kashom, ifixkluk, u fil-Karnival iferħuk” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni A, ta’ Alfred u
Josef Baldacchino, mill-Msida.

It-Tielet Premju:

“L-artna ddefendejna, biex it-tradizzjonijiet żammejna” – Kumpanija taż-żfin Sezzjoni A, ta’ Raymond Mallia u Tony Busuttil, mill-Belt Valletta.

__________________________________________________
Rebbieħa tal-Lotterija abbinata mal-biljetti tad-dħul

• Titjira għal Plovdiv għal żewg persuni, transfers u akkomodazzjoni fl’lukanda ta’ 4**** Maritza Hotel ġentilment offruta minn Fantasy Tours – Chris Ellul

• Nokia 2730 ġentilment offrut minn Melita Mobile – M. Mangion

• Titjira għal tnejn f’Corfu ġentilment offruta minn Fantasy Tours – Joseph Borg

• Titjira għal tnejn f’Crete ġentilment offruta minn Fantasy Tours – Rose Tanti

• 10 Travel vawċers tal-ivvjaġġar ta’ €100, ġentilment offruti minn Fantasy Tours:
– Patrick Refalo
– Joseph Caruana
– Jennifer Camilleri
– C. Fenech
– P. Bonello
– M’Carmen Mizzi
– Josephine Cortis
– Maria Sammut
– Maria Ellul
– Chris Alexander Hamilton

The following is the Programme for Malta Carnival 2010 – Karnival ta’ Malta.

2010

Malta Carnival 2010 programme

Friday 12th February, 2010

16.30 hrs Assembly of Dancing Companies groups in Merchant Street followed by a Street Parade show composed of King Carnival float, Masks, Band, and all dancing companies with their respective karalla

17.00 hrs Street Parade along Merchant Street, St. John’s Street and Republic Street

18.00 hrs Dance Competition at Freedom Square .

20.00hrs End of Programme

Saturday 13th February, 2010

10.00 hrs Carnival Non-Competitive Dance Programme and Defile in Freedom Square – programme to last around 12 noon.

10.30 hrs Defile from City Gate with the participation of King Karnival float, isolated masks, decorated vehicles. After enclosure defile will proceed along republic street, St’John’s Street and up to Merchant Street

16.00 hrs Carnival Band Show In Valletta

17.00 hrs Triumphal Floats , will start proceeding from Bus Terminus to Valletta. Grotesque Masks will take part in the Valletta defile

17.30 hrs – 21.00 hrs Dancing Programme Competition at Freedom Square. Participation of Masks , Isolated Masks and decorative vehicles and floats in Valletta

18.30 hrs All Carnival items and Triumphal Floats will proceed to St. Anne Street, Floriana for the late night defile and night carnival which will also include the Kukkanja, near Vilhena Monument and other activities intended for the public such as carnival balls, carnival games, and live band gigs.

Sunday 14th February, 2010

13.00 hrs Defile starts from Fosos, Floriana

14.00 hrs Gran Carnival Show at Freedom Square Valletta with gran defile from Fosos Floriana, to Castile Place, Merchants Street, St.John’s Street, Republic Street , Freedom Square to St.James Ditch.

18.30 hrs End of Activity and all floats will be parked at St.James Ditch, Floriana.

Monday 15th February, 2010

10.00 hrs Carnival Band Parade with the participation of a Carnival Band and children’s dancing groups in costume which will animate the atmosphere. Band Parade that will last up to 11.30 hrs and goes around Republic Street, Melita Street, Merchants Street, St. Lucy Street, up Republic Street to City Gate

16.30 hrs Assembly of Dancing Companies near Ministry of Tourism Building in Merchants Street followed by a Street Parade composed of King Carnival float, Masks, Band, and all dancing companies with their respective karalla

17.00 hrs Street Parade along Merchant Street, St. John’s Street and Republic Street

17.30 hrs Dance Competition at Freedom Square

20.00 hrs End of Activities

Tuesday 16th February, 2010

10.00 hrs Carnival Band Parade with the participation of a Carnival Band and children’s dancing groups in costume which will animate the atmosphere. Band Parade that will last up to 11.30 hrs and goes around Republic Street, Melita Street, Merchants Street, St. Lucy Street, up Republic Street to City Gate

15.30 hrs Floats will start proceeding to Valletta

17.00 hrs Defile and Show in Valletta

18.15 hrs Gran Finale at St. Anne’s Street, Floriana.

Carnival 2009 Updates

Feel like reading something new? Try Apokalupsis Webcomics from Malta

UPDATE: results are out. A large photo gallery for 2009’s Karnival is now available. Click on the SIDEBAR on the left to find the photo gallery or
just Click HERE to view the photo gallery for 2009.
I have uploaded ALL photos including photos of the carnival parade. Congratulations to Tal-Banda, this year’s winners!

The 2nd carnival parade and the grand defile in St Anne Street, Floriana were both cancelled because of bad weather, a spokesman for the Malta Council for Culture and the Arts said.

RESULTS:
Il-Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti iħabbar ir-riżultati li jidhru hawn taħt.

Il-Kunsill jirringrazzja lil kull min ha sehem fil-Karnival, lill-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, lill-membri tal-gurija, l-Ghaqda Partecipanti Karnival u lil kull min b’xi mod ta’ sehem fl-andament ta’ l-attivitajiet tal-Karnival ta’ din is-sena, specjalment ukoll lil pubbliku numeruz li attenda bi hgaru. Il-Kunsill ihabbar li l-Karnival ta’ Malta 2010 se jigi ccellebrat bejn il-Gimgha 12 u t-Tlieta 16 ta’ Frar, 2010.

Il-Kunsill jinforma li minhabba ragunijiet varji li ma kienx hemm kontroll fuqhom, kien kostrett li ma jiehux azzjonijiet fuq diversi nuqqasijiet li gew innotati.

Ir-riżultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1- Karrijiet Trijonfali – Kategorija “A”

L-Ewwel Premju – “Allegretto” – Charles Briffa u Carlo Olivari Demanuele minn San Ġwann
[singlepic=542,320,240,,right]
It-Tieni Premju – “Ġennfern” – Norman Hill mill-belt Valletta
carn123.jpg
It-Tielet Premju – “Aġent sigriet, dahar dawra ma’ l-isbaħ ibliet” – Keith Farrugia mill-belt
Valletta u Silvio Ray Zerafa minn Ħal Qormi

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju – “Minn taħt l-art tlajt għax il-mużika smajt” – Lorry Borg u Antoine Grech minn Ħal Qormi ma’ Bronk Productions

It-Tieni Premju – “Film famuż pjanajt u ġot-tertuqa spiċċajt” – Shaun u Johnny Curmi mill-belt Valletta

It-Tielet Premju – “Bil-mużika x’allegrija, isma naqra x’nostaġija” – Charlie u Noel Briffa mill-belt Valletta

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju – “Allegrija u divertiment, bil-loghob u l-mużika dejjem kuntent” – Domenic u Jonathan Mangion mill-belt Valletta

It-Tieni Premju – “Bil-First qlajt u ara fejn spiċċajt” – Elton Edward Xuereb u Clint Zammit mill-belt Valletta

It-Tielet Premju:
“Fit-tielet sular inħdimt u mad-daqq tal-mużiċisti ħriġt.” – Jesmond Goodlip u Joseph Caruana mill-belt Valletta
u
“Ħatfuni, ħasluni …fil-Karnival ġabuni” – Etienne Galea u Francios Bartolo mill-Furjana

KONKORS Nru 4 – Maskeruni (Maskri Grotteski)

L-Ewwel Premju – “Fil-Eurovison ibbrillajna, u bil-Monument iċċelebrajna” – Sandro Spiteri mill-Ħamrun

It-Tieni Premju – “B’qima differenti, xorta niġbdu s-sentimenti” – Lawrence Coleiro mill-Furjana

It-Tielet Premju – “Mill-leġġendi sibnijhom u fil-Karnival gawdejnihom” – Costantino u Nicholas
Gouder mill-belt Valletta

KONKORS Nru 5- Kumpaniji bil-Kostum (Tfal) Kategorija “C”

Konkors 5a. KOSTUM

L-Ewwel Premju – “Russi u Pirati, flimkien għall-Karnival Malti” – Doris u Tonio Scerri, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju – “Russi u Griegi għaqqadnihom, mal-Franċiżi żeffinihom” – Jackie u Doris Armeni, mill-Belt Valletta.

Konkors 5b. KARRU

L-Ewwel Premju – “Russi u Pirati, flimkien għall-Karnival Malti” – Doris u Tonio Scerri, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju – “Russi u Griegi għaqqadnihom, mal-Franċiżi żeffinihom” – Jackie u Doris Armeni, mill-Belt Valletta.

Konkors 5c. ŻIFNA

L-Ewwel Premju – “Russi u Griegi għaqqadnihom, mal-Franċiżi żeffinihom” – Jackie u Doris Armeni, mill-Belt Valletta.
It-Tieni Premju “Russi u Pirati, flimkien għall-Karnival Malti” – Doris u Tonio Scerri, mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 6 – Kumpanija bil- Kostum – Kategorija “B”

Konkors 6a. KOSTUM

L-Ewwel Premju – “Just married” – Anton Caruana u Sharon Curmi, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju – “Kavallieri Zodjakali, jikkumbattu f’battalja Oroskopali” – Paul Chircop u Chris Aquilina mill- belt Valletta, ma’ l-għaqda mużikali Aniċi, minn Ħal Qormi.

It-Tielet Premju – “Minn ġol-ġungla u l-foresta, spiċċajna f’din il-festa” – Stephen u Jonathan Bondin, mill-Belt Valletta.

Konkors 6b. ŻIFNA

L-Ewwel Premju – “Just married” – Anton Caruana u Sharon Curmi, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju- “Minn ġol-ġungla u l-foresta, spiċċajna f’din il-festa” – Stephen u Jonathan Bondin, mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju:

“Kavallieri Zodjakali, jikkumbattu f’battalja Oroskopali” – Paul Chircop u Chris Aquilinamill- belt Valletta, ma’ l-għaqda mużikali Aniċi, minn Ħal Qormi.
u
“Mill-palk inżilna, forsi fil-pjazza jaqblilna” – Marino Bajada u Jolene Camilleri, mill-Belt Valletta.

KONKORS Nru 7 – Kumpanija Koppji bil-Kostum Kategorija “A”

Konkors 7a. KOSTUM

L-Ewwel Premju – “VenAsia 09” – Joseph Abela mal-ħbieb ta’ l-Għaqda kultura u armar, Marija Annunzjata, minn Ħal-Tarxien.

It-Tieni Premju – “Allegrija Brażiljana, ma’ Tarantella la Taljana” – Paul Curmi u Christopher
Caruana, mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju – “Stedinthom u ġew f’egħluq snini, żifnu u tpaxxew” – Raymond Mallia u Anthony Busutill, mill-Belt Valletta.

Konkors 7b. KARRU

L-Ewwel Premju – “VenAsia 09” – Joseph Abela mal-ħbieb ta’ l-Għaqda kultura u armar, Marija Annunzjata, minn Ħal-Tarxien.

It-Tieni Premju – “Allegrija Brażiljana, ma’ Tarantella la Taljana” – Paul Curmi u Christopher Caruana, mill-Belt Valletta.

It-Tielet Premju – “Ole għas-Samba, fuq vjaġġ tropikali wasalna” – Alfred u Josef Baldacchino, mill-Msida

Konkors 7c. ŻIFNA

L-Ewwel Premju – “Allegrija Brażiljana, ma’ Tarantella la Taljana” – Paul Curmi u Christopher Caruana, mill-Belt Valletta.

It-Tieni Premju – “VenAsia 09” – Joseph Abela mal-ħbieb ta’ l-Għaqda kultura u armar, Marija Annunzjata, minn Ħal-Tarxien.

It-Tielet Premju – “Ole għas-Samba, fuq vjaġġ tropikali wasalna” – Alfred u Josef Baldacchino,
mill-Msida

TROPHIES

1. GHALL-AĦJAR KUMPANIJA – SEZZJONI “A” – “VenAsia 09” – Joseph Abela mal-ħbieb ta’ l-Għaqda kultura u armar, Marija Annunzjata, minn Ħal-Tarxien.

2. GHALL-AĦJAR KUMPANIJA – SEZZJONI “B” – “Just married” – Anton Caruana u Sharon Curmi, mill-Belt Valletta.

3. GHALL-AĦJAR KUMPANIJA – TFAL SEZZJONI”C” – “Russi u Pirati, flimkien għall-Karnival Malti” – Doris u Tonio Scerri, mill-Belt Valletta.

4. GHALL-AĦJAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “A” – “Allegretto” – Charles Briffa u Carlo Oliveiri Demanuele minn San Ġwann

5. GHALL-AĦJAR KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “B” – “Minn taħt l-art tlajt għax il-
mużika smajt” – Lorry Borg u Antoine Grech minn Ħal Qormi ma’ Bronk Productions

6. GHALL-AĦJAR KARRU TRIJONFALI SEZZJONI “C” – “Allegrija u divertiment, bil-loghob u l-mużika dejjem kuntent” – Domenic u Jonathan Mangion mill-belt Valletta

7. GHALL-AĦJAR SETT MASKERUNI – “Fil-Eurovison ibbrillajna, u bil-Monument iċċelebrajna” – Sandro Spiteri mill-Ħamrun

[singlepic=510,320,240,,right]

Malta Carnival 2009 is being celebrated between the 20th and 24th February 2009. carnival.jpg
This year’s carnival activities will feature new events such as the Saturday 21st February 2009 grand festival in Valletta which will kick off at around 18.30 hrs until early Sunday morning with dancing and celebrations all around the capital city. This activity is not to be missed.

A new enclosure is being set up to accommodate much more people who annually flock to Valletta so as to enjoy the merriment and appreciate the artistic floats.

Malta Carnival 2009’s official poster was designed by Valerio Schembri Project Workshop Ltd.

This page will be updated with photos, videos and results.
To explore previous year’s results, photos and videos click on the SIDEBAR on the left and choose an option.

CARNIVAL 2009 – PROGRAMME OF ACTIVITIES

Friday , 20th February 2009

18.00 hrs Carnival Dancing Competitions in Freedom Square, Valletta including a spectacular défilé with the participation of the King Carnival Float , Carnival Band and sets of Grotesque Masks.

(Enclosure Tickets €3.50)

Saturday, 21st February 2009

09.30 hrs Children’s Carnival in Freedom Square, Valletta. A succession of dances performed by children, float défilés and merriment all along Republic Street, Valletta including the procession of floats in Freedom Square
(Enclosure Tickets € 5.00)

18.30 hrs Carnival Dancing Competitions including a spectacular show of the King Carnival Float, Triumphal and Company Floats in Freedom Square

(Enclosure Tickets €8.00)

18.00 hrs Carnival Band Parade all along Valletta Main streets

20.00 hrs Carnival Parties in St. George’s Square, Market Square, St. John’s Square and all along Republic, Merchant and St. John’s Street with the participation of 2009 Carnival floats and dancing companies.

(Activities will last up to the early hours of Sunday morning)

Sunday 22nd February,2009

14.30 hrs Selection of the Carnival Dancing Competitions in Freedom Square, Valletta including a spectacular grand défilé with the participation of the King Carnival Float, Triumphal and Company Floats, bands and Grotesque Masks all along Merchant Street, St. John’s Street, and Republic Street followed by the défilé in Freedom Square

(Enclosure Tickets €10.00)

Monday 23rd February 2009

10.00 hrs Carnival Street Parade

17.30 hrs Carnival Dancing Competitions in Freedom Square, Valletta including a spectacular défilé with the participation of the King Carnival Float, Grotesque bands, Company Floats and Grotesque Masks
(Entrance Tickets €3.50)

Tuesday 24th February 2009

10.00 hrs Carnival Street Parade

17.30 hrs Carnival Dancing Competitions in Freedom Square, Valletta including a spectacular défilé with the participation of the King Carnival Float, Grotesque bands, Company Floats and Grotesque Masks

(Enclosure Tickets €3.50)

18.30 hrs Grand Finale in St. Anne’s Street, Floriana